Ied / Eid Gebed

De twee raka´aat van het ´Ied Gebed worden gedaan zoals twee raka´aat van het gewone gebed, met één uitzondering. Er zijn zeven takbiers in de eerste raka´ah en vijf takbiers in de tweede raka´ah. Na de takbieratoel ihraam van de eerste raka´ah worden nog zes takbiers gedaan: je heft nog zesmaal de handen tot schouderhoogte op en zegt daarbij telkens hardop “ Allahoe Akbar”.

Kathier ibn ´Abdoellah vertelde van zijn vader en zijn vader van zijn grootvader, dat de Profeet (salallahu aleyhi wassalam) zeven takbiers in de eerste raka´ahzei en vijf takbiers in de tweede raka´ah van het ´Ied Gebed, voordat hij met de recitatie begon. (At-Tirmidzi, Ibn Maadjah en Ad-Daarimie)

Het aantal raka´aat van het ´Ied Gebed

Het ´Ied Gebed bestaat uit twee raka´aat. Voor of na het ´Ied Gebed is er geen nafl-gebed. Ook is er geen adzaan of Iqaamah voor het ´Ied Gebed.

Ibn ´Abbaas (radi Allahu anhu) verteld:” Het is zeker dat de Profeet (salallahu aleyhi wassalam)gewend was om alleen maar twee raka´aat als ´Ied Gebed te bidden. Hij bad niets ervoor noch erna:” (Bucharie en Muslim)

De Plaats voor het ´Ied Gebed

Het is Soennah om het ´Ied Gebed in de open lucht te verrichten: een park, veld, woestijn, enz. Als het regent of als er geen geschikte plaats gevonden kan worden, dan kan het gebed in de moskee of in een grote hal worden gebeden. Als de moskee groot genoeg is om iedereen te omvatten, dan is het gebed in de moskee beter, want de zegeningen in de moskee zijn groter

Bron:”Gids voor het Gebed” van uitgeverrij Noer

Note: dit artikel komt uit de archieven van islam city nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *